நிருவாகம்

கல்வி நிலைய நிருவாகம் - 2015


பணிப்பாளர் - மா.சபாரெத்தினம்

ஆலோசகர் - சி.தில்லையன்

உதவி பணிப்பாளர் - க.சிவாங்கன்

திட்டமிடல் பணிப்பாளர் - வி.எஸ்.அக்‌ஷயன்இணைப்பாளர்கள்

சமூக இணைப்பாளர் - மா.சாந்தீபன்
பழைய மாணவ இணைப்பாளர் - செ.சந்திரகுமார்
அலுவலக இணைப்பாளர் - சு.சுமன்
வெளியக இணைப்பாளர் - த.தசாங்கன்

0 comments:

Post a Comment

 
Our Websites : GEOGRAPHY -Tamil Notes | TLC-Official | TLC-Files
Copyright © 2006-2019. THAVASI LEARNING CITY - All Rights Reserved
Website Design by AKSHAYAN
Proudly powered by Blogger